Gloria Wedding
Váš svadobný servis

Naša cenová ponuka je šitá na mieru, podľa Vašich požiadaviek. Práve preto je dôletité, aby sme sa stretli osobne, kedy môžeme dojednať Vaše predstavy a všetky podrobnosti. Cenovú ponuku potom vyhotovíme na základe našej spoločnej dohody.

Cenová ponuka nie je položkovitá. Konečná cena sa nebude meniť, ak napr. vyložíme o 2-3 sviečky alebo obrusy viacej.

Alebo...

Vy nám poviete cenu, ktorú hodláte vynaložiť na dekoráciu. Disponujúc touto informáciou vieme prediskutovať, čo sa zmestí do rozpočtu.


Základné informácie pre nás

Aby sme vám vedeli vypracovať orientačnú cenovú ponuku, potrebujeme nasledobné údaje:

 • Druh akcie (narodeniny, svadba, firemná akcia...)
 • Predpokladaný počet osôb
 • Dátum a miesto udalosti
 • V prípade svadby aký by bol jej štýl
 • Kvety: živé alebo umelé
 • Vaše ďalšie požiadavky

Pripravili sme pre vás aj balíčky našich služieb:

Balík I.

4,- eur/osoba (pri 50 a viac osôb)

stol1

Obsah balíčka:

 • návleky + mašle na stoličky
 • stolové štóly
 • banketová sukňa na hlavný stôl
 • banketová sukňa na koniec stolov
 • servítky
 • svietniky + sviečky
 • vázy
 • lupienky, ozdobné krištáliky
 • práca

Balík II.

6,- eur/osoba (pri 50 a viac osôb)

stol2

Obsah balíčka:

 • návleky + mašle na stoličky
 • stolové štóly
 • banketová sukňa na hlavný stôl
 • banketová sukňa na koniec stolov
 • servítky
 • lupienky, ozdobné kryštáliky
 • svietniky + sviečky
 • vázy
 • výzdoba stropu
 • svetelná stena 3 m alebo slavobrána
 • práca 

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie a dobrovoľne súhlasím s tým, aby firma Henrieta Fülopová – GLORIA so sídlom prevádzky na Ul. F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, IČO 40618561 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) za účelom vybavovania zákazníckych podnetov, otázok a vypracovania cenových ponúk. Poskytnuté údaje nie sú poskytované tretím stranám. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 vyššie uvedeného Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. písomne žiadať informácie ohľadom uchovávaných údajov a ich rozsahu, žiadať aktualizáciu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, žiadať o blokovanie údajov z dôvodu odvolania súhlasu na ich spracovanie. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať firmu Henrieta Fülopová – GLORIA.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com