Gloria Wedding
Váš svadobný servis

calling

qr gloriawedding

Henrieta Fülöpová

Nábrežná 87

940 01 Nové Zámky

Slovakia

Mobil: +421 908 484 973

Email:

IČO: 40618561


Máte otázku? Neváhajte a napíšte nám!

Na vyžiadanie cenovej ponuky prosím použite upravený formulár v sekcii cenník.

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie a dobrovoľne súhlasím s tým, aby firma Henrieta Fülopová – GLORIA so sídlom prevádzky na Ul. F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, IČO 40618561 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) za účelom vybavovania zákazníckych podnetov, otázok a vypracovania cenových ponúk. Poskytnuté údaje nie sú poskytované tretím stranám. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 vyššie uvedeného Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. písomne žiadať informácie ohľadom uchovávaných údajov a ich rozsahu, žiadať aktualizáciu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, žiadať o blokovanie údajov z dôvodu odvolania súhlasu na ich spracovanie. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať firmu Henrieta Fülopová – GLORIA.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com